Disclaimer Boszoom

Deze website heeft als doel informatie verstrekken over de nieuwe wijk Boszoom in de nieuwbouwwijk Keijzershof. Keijzershof ligt in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

De website heeft een puur informatief karakter.  De informatie is met zorg samengesteld en aan de content op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Het betreffende project c.q. bouwplan kan nog aan veranderingen onderhavig zijn. Heijmans  is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolkomenheden, die ten gevolge van het gebruik van deze website kunnen worden veroorzaakt. 

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

De teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten zijn allen eigendom van Heijmans en mogen niet zonder nadrukkelijke toestemming worden hergebruikt.

De website is gemaakt door internet bureau Sowmedia te Rotterdam in opdracht van Heijmans Vastgoed B.V.